Spiller Gud terning likevel?

Professor emeritus Regi Enerstvedt har skrevet et nytt filosofisk verk med et marxistisk grunnlag. Boken er gitt ut av Marxist Forlag

Forlagets omtale:

Regi Th. Enerstvedt presenterer her det største fIlosofiske arbeidet på marxistisk grunn aven norsk forfatter. Han framstiller den marxistiske virksomhetsteorien og drøfter de mest grunnleggende begrepene i den dialektiske materialismen. Den dialektiske materialismen diskuteres hele tiden i forhold til fIlosofiske hovedstrømninger som er kritiske til den. Begrepene brukes til å utvikle innsikt om fundamentale erkjennelsesproblemer, og disse beriker også de dialektiske begrepene. På denne måten blir leseren ført inn i diskusjonene om universet, evolusjonsteorien, relativitetsteoriene, kvantemekanikken, om forholdet mellom arv og miljø, frihet og nødvendighet, fllosofl og politikk. Forfatteren er lite interessert i teori som ikke betyr noe for praksis. De teoretiske problemene som tas opp har stor praktisk relevans. Regi Th, Enerstvedt er professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Han har publisert mange artikler og bøker. De to siste bøkene på Marxist Forlag i 2008: Pip fra taushetens historie og LQI - Det fjerde rikets språk.

Publisert 3. okt. 2011 10:14 - Sist endret 19. sep. 2016 14:53