Sårbare unge: Nye perspektiver og tilnærminger

Sårbarhet i barne- og ungdomsgrupper utvikles i et samspill mellom kjennetegn ved individet, familien, skolen og andre samfunnsmessige forhold. Professor Ivar Frønes har sammen med Edvard Befring og Mari-Anne Sørlie redigert en ny bok som formidler kunnskap om barn og unge, og deres omsorgs-, utviklings- og læringsbehov.

Forlagsside

Redaktører: Edvard Befring, Ivar Frønes, Mari-Anne Sørlie
Utgivelsesår: 2010
276 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205396937

 

Dette kan blant annet komme til uttrykk gjennom samhandlingsproblemer i barnehagen, tilkortkomming på skolen, psykiske og fysiske helseproblemer, ensomhet, kriminalitet, alkohol- og stoffmisbruk og arbeidsledighet. Sårbare unge formidler kunnskap om barn og unge, og deres omsorgs-, utviklings- og læringsbehov. Bokens bidragsytere gir innsikt i problemtilstander, tiltak, ulike faglige forståelsesmåter og mulighetsperspektiver med praktisk relevans.

Publisert 23. sep. 2010 10:12 - Sist endret 19. sep. 2016 14:52