Sosiologisk Årbok 2010

Institutt for sosiologi (ISO) ved Universitetet i Oslo ble opprettet for 60 år siden. I forbindelse med jubileet har professorene Gunn Birkelund, Ragnvald Kalleberg og Arnlaug Leira hatt ansvaret for en seminarrekke om det faglige og sosiale miljøet ved ISO på 1950-tallet. 

Åtte av dem som tok magistergraden i sosiologi i dette tiåret, har innledet: Nils Christie, Ingrid Eide, Johan Galtung, Tore Lindbekk, Thomas Mathiesen, Sigurd Skirbekk, Else Øyen og Ørjar Øyen. Reidar Kvadsheim innledet om Fredrik Stavdal, den første norske magister i sosiologi. På basis av forelesningsutskrifter og diskusjonene etter innleggene gjorde så innlederne ferdig sine bidrag. De er samlet i et jubileumsnummer av Sosiologisk Årbok (nr 2, 2010), til salgs i Akademika.

Artikkelsamlingen har blitt omtalt i Dagbladet av Gudleiv Forr og i Aftenposten av Ulf Andenæs. Forr er slått av at mange av sosiologene i denne tidlige perioden "har utført en bragd som formidlere av forskningsbaserte kunnskaper. De hadde nok teoriene i orden. Men de kunne også skrive så vanlige folk forstodem. De deltok i den offentlige debatten om sentrale politiske spørsmål allerede i sin studietid." Andenæs avslutter slik: "Tilbakeblikket på hva som begynte med et bitte lite forskningskontor i en saneringsmoden skolebygning, makter å gi et bredt innblikk i det norske utdannelses¬samfunnets lange marsj forlengs og sidelengs. Om sosiologene
har hatt sine sære perioder, blir det vist at deres historie har allmenn interesse."

Gunn Elisabeth Birkelund, Ragnvald Kalleberg og Arnlaug Leira

Etableringen av et institutt for sosiologi ved Universitetet i Oslo på 1950-tallet

Ørjar Øyen: Blikk i bakspeilet

Nils Christie: Fra sosiologiens barndom

Johan Galtung: Sosiologistudium og de første tanker om fredsforskning

Thomas Mathiesen: En sosiolog fra ungdom til ung voksen

Tore Lindbekk: Det vanskelige 50-tallet

Ingrid Eide: Sosiologistudent på 1950-tallet

Sigurd Skirbekk: En egen vei inn i faget

Else Øyen: Fragmenter av et liv på vei inn i sosiologien

Reidar Kvadsheim: Fredrik Stavdal - den første magister i sosiologi ved Universitetet i Oslo
 

Publisert 23. sep. 2010 10:12 - Sist endret 19. sep. 2016 14:51