Risiko og marginalisering

Norske barns levekår i kunnskapssamfunnet

Temaet i denne boka er barns levekår, og hvordan deres levekår og livssituasjon som barn innvirker på deres liv som voksne.

Boka er skrevet av Ivar Frønes og Halvor Strømme.

Skole og barnhage er helt sentrale i forhold til barns framtidige livsløp. Det er nettopp å identifisere hvilke risikofaktorer som er av særlig betydning for et barns videre liv, som er temaet i denne boka.

Analyser av levekår blant barn har ofte konsentrert seg om økonomiske betingelser. I denne boka settes barns levekår i et bredere perspektiv. Hensikten er å få tak i hvilke faktorer som øker sannsynligheten for sosial eksklusjon og dårlige levekår senere i livet.

 

Av Ivar Frønes
Publisert 17. nov. 2010 08:53 - Sist endret 19. sep. 2016 14:51