Metodene våre - Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning

Tre av instituttets professorer (Dag AlbumMarianne Nordli Hansen og Karin Widerberg) har tatt initiativet til ett bok-prosjekt hvor alle faste vitenskapelige ansatte + post-doc har blitt invitert til å skrive hvert sitt kapittel hvor hensikten er at man utfra egen forskning (et bestemt forskningsprosjekt) skal belyse noen sentrale metodespørsmål eller dilemmaer.

Hvordan gjøres forskning i praksis? Hva gjør forskning god? Hvilke overveielser ligger bak metodevalgene i samfunnsvitenskapelige undersøkelser?

 

Best svar på slike spørsmål får man ved å delta som «lærling» i en erfaren forskers prosjekt. Målet med Metodene våre er å formidle nettopp noe av den kunnskapen «lærlingen» tilegner seg. I boken forteller erfarne samfunnsvitenskapelige forskere om egne prosjekter. Artiklene er mer detaljerte og spesifikke enn hva som er vanlig i metodelitteratur, slik at boka gir et godt innblikk i forskerhverdagen.

Et bredt sett av metoder og metodespørsmål er representert. Her er både kvalitative og kvantitative metoder, rettet både mot makro- og mikronivå. Også tematisk er boka bred; Den belyser metodeutfordringer blant annet i studier av eliter, innvandrere og inkludering og ekskludering, klasser og utdanning, sykdomsprestisje, tretthet, bedriftsledelse og nettverk, kjærlighet og skilsmisse, og barndom i Kina.

Et viktig formål med Metodene våre er at den skal inspirere til en bredere og mer bevisst metodebruk i samfunnsforskningen i tida framover. Den vil være interessant og nyttig lesning for både studenter, stipendiater - og erfarne forskere.

Publisert 23. sep. 2010 10:12 - Sist endret 7. sep. 2018 13:34