Maktens uttrykk

Kulturforståelse som maktanalyse Fredrik Engelstad

Makt trer frem, og den er skult. Makt hviler på hierarkier, institusjoner og kontroll over sosiale ressurser, men også på tegn, symboler og ytringer. De inngår i nesten all maktutøvelse, og skaper egne former for makt gjennom beskrivelser og forståelsesformer som henviser og overtaler, forklarer og forfører.

Makt er et sammensatt fenomen, som kan betraktes under mange ulike innfallsvinkler. Bilder og skjønnlitterære tekster, teater og film, kan beskrive sosiale relasjoner på måter som etablerte forskningsmetoder ikke uten videre fanger inn.

Maktens uttrykk går inn på maktens symbolske sider fra flere kanter. En stor del av materialet er hentet fra drama og film: kanoniserte tekster, som skuespill av Ibsen og Shakespeare, og filmer av Howard Hawks, Jean-Luc Godard og Billy Wilder, med Marilyn Monroe og Brigitte Bardot i fremtredende roller.

Hensikten er ikke å erstatte empirisk sosiologisk forskning med litterær og estetisk analyse, men å bidra til å berike den sosiale forståelsen ved å utvide og nyansere tilfanget av modeller og idealtyper. I tillegg til Max Weber er Michel Foucault, James Coleman og Pierre Bourdieu de viktigste teoretikerne som diskuteres, dels velvillig og utprøvende, men også avgrensende og kritisk.

 

352 sider. ISBN: 9788215014746
 

 

Av Frank Paul Silye
Publisert 17. nov. 2010 08:53 - Sist endret 24. jan. 2020 09:26