Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge

Masterstudent Jørn Ljunggren og forsker ved Arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighet (AKAN) og forskningsassistent ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Kenneth Dahlgren har redigert en ny antologi om klasse. Klassebilder tilbyr en oppdatert introduksjon til klassebegrepet og en samlet presentasjon av nyere norsk klasseforskning. Flere ansatte ved ISS har bidratt til antologien.

Tittel: Klassebilder
Undertittel: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge
ISBN: 9788215015804
Fagområde: Samfunnsvitenskap
Utgitt: 2010
Utgave: 1
Målform: bm
Sideantall: 288
Innbinding: Heftet
Bokgruppe: 214
Salgsdato: 27.05.2010
Pris: 349,-

 

Bidragsytere: Gunn Elisabeth Birkelund, Nora Blaasvær, Annechen Bahr Bugge, Kenneth Dahlgren, Jon Ivar Elstad, Silje Fekjær, Magne Flemmen, Marianne Nordli Hansen, Johs. Hjellbrekke, Olav Korsnes, Olve Krange, Jørn Ljunggren, Torben Hviid Nielsen, Julia Orupabo, Annick Prieur, Kristen Ringdal, Lennart Rosenlund, Lars Ove Seljestad, May-Len Skilbrei, Ketil Skogen, Kari Stefansen, Mats Trondman og Øyvind Nicolay Wiborg.

Klassebilder tilbyr en oppdatert introduksjon til klassebegrepet og en samlet presentasjon av nyere norsk klasseforskning. Bidragene i antologien ser blant annet klasse i lys av, og sammen med andre viktige sosiale dimensjoner som etnisitet og kjønn.

Det norske samfunnet presenteres gjerne som egalitært, hvor den sosialdemokratiske staten garanterer for at alle har like muligheter og får belønning etter innsats. Samtidig finnes det et stort antall studier som slår fast at individuelle muligheter knyttet til for eksempel inntekt, utdannelse, status og helse må ses i sammenheng med bakgrunnsvariabler som klasse, kjønn og etnisitet. Det finnes mange ytre krefter som påvirker hvilke valg folk tar og hvor de havner i arbeidslivet og samfunnshierarkiet.

Klassebilder tilbyr en introduksjon til klassebegrepet og til nyere norsk klasseforskning. Boka viser hvordan klasseperspektivet er fruktbart å benytte i forhold til en rekke samfunnsmessige problemstillinger. Den demonstrerer hvordan man kan finne interessante mønstre på ulike nivåer hvor det sosiale livet fremstår som lagdelt - og reiser mange viktige spørsmål. Sentralt i de ulike bidragene står begrepene «klassereise» og «sosial mobilitet». Klassebilder viser hvordan klasseanalyse har fått fornyet kraft som metode for forståelse av samfunnet og dets endringer.

Publisert 23. sep. 2010 10:12 - Sist endret 24. jan. 2020 09:26