Det norske samfunn

Standardverket Det norske samfunn utkom for første gang i 1968, og foreligger nå i sjette utgave, redigert av Ivar Frønes og Lise Kjølsrød. I boken legges vekt på utviklingen i Norge de siste to tiårene, perioden da oljerikdommen ble en del av norsk økonomi og kultur.

Forlagsside

Eksempler på temaer som behandles: oljens betydning for utviklingen av Norge, perspektiver på makt og demokrati, utdanning og sosial likhet, arbeidslivet, likestillingsparadokser, velferdsstatens framtid, helse i Norge, fattigdom og klasseskiller, regionalpolitikk, innvandring, religion og livssyn, forbruk og forbrukere, bistandspolitikk og innovasjon.

 

I denne sjette utgaven er både temaer og data oppdatert i samtlige kapitler.

Boken har 21 kapitler. Utviklingen på sentrale samfunnsområder belyses. Dessuten hvilke utfordringer det norske samfunn står overfor.
1 Per Morten Schiefloe: Oljelandet
2 Lars Mjøset: Naturressursøkonomi og demokratisk korporatisme
3 Knut H. Sørensen: Det norske samfunn – et innovasjonssystem?
4 Arvid Fennefoss: Lønnsforhandlinger: Organisasjoner, institusjoner og normer
5 Marianne Nordli Hansen og Arne Mastekaasa: Utdanning – stabilitet og endring
6 Gunn Elisabeth Birkelund og Trond Petersen: Det norske likestillingsparadokset
7 Fredrik Engelstad: Makt – konsentrasjon og fordeling
8 Marianne Nordli Hansen og Fredrik Engelstad: Samfunnsklasser og eliter
9 Lise Kjølsrød: Velferdsstaten under press
10 Arnlaug Leira: Familier og velferdsstat – en ny kompleksitet
11 Jon Ivar Elstad: Helse
12 Kåre Hagen og Ivar Lødemel: Fattigdomstiåret 2000–10: Parentes eller ny kurs for velferdsstaten?
13 Håkon Lorentzen: Det sivile samfunn
14 Ragnhild Brusdal og Ivar Frønes: Forbrukere og forbrukersamfunn
15 Knut Lundby: Medier overalt
16 Pål Repstad: Fra lov til lønnkammer? Religion og livssyn i dagens Norge
17 Ivar Frønes og Ragnhild Brusdal: Livsløp, generasjoner og sosial endring
18 Gunhild O. Hagestad og Katharina Herlofson: Aldring
19 Grete Brochmann: Innvandring og det flerkulturelle Norge
20 Kjetil Sørlie: Bosetting, flytting og regional utvikling
21 Terje Tvedt: Det nasjonale godhetsregimet

Til venstre brett/klaff med bilde: Ivar Frønes, f. 1946, dr.philos., professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
Foto: Erik Barnett Berglund

Lise Kjølsrød, f. 1949, dr.philos., professor professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 

Publisert 23. sep. 2010 10:12 - Sist endret 11. des. 2019 11:13