2010

Publisert 17. nov. 2010 08:53

Norske barns levekår i kunnskapssamfunnet

Temaet i denne boka er barns levekår, og hvordan deres levekår og livssituasjon som barn innvirker på deres liv som voksne.

Publisert 17. nov. 2010 08:53

Er det blitt «normalt» å røyke hasj? Hva er forholdet mellom en idealistisk cannabiskultur og en kynisk og profittorientert cannabisøkonomi? Hva innebærer de nye trendene knyttet til hjemmedyrking og medisinsk bruk av cannabis? Hvordan bør en fornuftig politikk utformes?

Boken er skrevet av Sveinung Sandberg og Willy Pedersen.

Publisert 17. nov. 2010 08:53

Kulturforståelse som maktanalyse Fredrik Engelstad

Makt trer frem, og den er skult. Makt hviler på hierarkier, institusjoner og kontroll over sosiale ressurser, men også på tegn, symboler og ytringer. De inngår i nesten all maktutøvelse, og skaper egne former for makt gjennom beskrivelser og forståelsesformer som henviser og overtaler, forklarer og forfører.

Publisert 16. nov. 2010 16:32

Invitasjon til sosiologi

Visste du at den amerikanske sosiologen Robert Mertons teori om utilsiktede konsekvenser kan bidra til å forklare den noe snodige klesmoten blant svenske danseband på slutten av 1970-tallet? Eller at Pierre Bourdieu muligens hadde løsningen på hvorfor elektriske biler aldri ble noen suksess? Dette, samt hvordan globalisering kan forklares via en tekopp, og en rekke andre originale spørsmål kan du lese om i denne boken.

Boken er skrevet av stipendiat Hans Erik Næss.

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Professor Grete Brochmann and professor Arnlaug Leira have each contributed a chapter to this book that provides readers – students, researchers, academics, policy-makers, activists and interested non-specialists – with a sophisticated understanding of contemporary discussion, analysis and theorizing of issues pertaining to conflict, citizenship and civil society

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Standardverket Det norske samfunn utkom for første gang i 1968, og foreligger nå i sjette utgave, redigert av Ivar Frønes og Lise Kjølsrød. I boken legges vekt på utviklingen i Norge de siste to tiårene, perioden da oljerikdommen ble en del av norsk økonomi og kultur.

Forlagsside

Publisert 23. sep. 2010 10:12

I samfunnsforskerens bøker er det lett å se avtrykk av sosial klasse, av kjønn og etnisk bakgrunn. Men vi ser avtrykk av mer. Dette er budskapet i denne boka av professor Willy Pedersen.

Boka gis ut av Universitetsforlaget og er tilgjengelig fra 14.04.2010

 

Publisert 23. sep. 2010 10:12

In recent years, scholars in international relations and other fields have begun to conceive of security more broadly, moving away from a state-centered concept of national security toward the idea of human security, which emphasizes the individual and human well-being. Viewing global environmental change through the lens of human security connects such problems as melting ice caps and carbon emissions to poverty, vulnerability, equity, and conflict. This book examines the complex social, health, and economic consequences of environmental change across the globe.

Forlagsside

Publisert 23. sep. 2010 10:12

The EUMARGINS project, led by Katrine Fangen has just had its first book published by Ashgate. 'Inclusion and Exclusion of Young Adult Migrants in Europe - Barriers and Bridges' explores the inclusion and exclusion of young adult immigrants across a range national contexts, including the Nordic welfare states, old colonial countries, Southern European nations and the Eastern European region. Scrutinising legal, policy and historical sources, as well as participation in labour market and education systems, this volume engages with multiple social arenas and spheres, to integrate research and provide a cohesive investigation of the dynamics of each national setting.

Forlagsside 

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Masterstudent Jørn Ljunggren og forsker ved Arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighet (AKAN) og forskningsassistent ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Kenneth Dahlgren har redigert en ny antologi om klasse. Klassebilder tilbyr en oppdatert introduksjon til klassebegrepet og en samlet presentasjon av nyere norsk klasseforskning. Flere ansatte ved ISS har bidratt til antologien.

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Denne boken gir et omfattende og innsiktsfullt innblikk i den nordiske velferdsmodellen - dens historie, kjennetegn og utfordringer i en globalisert verden. Boken illustrerer det vellykkede samspillet mellom politiske, sosiale og økonomiske krefter i utviklingen av politiske institusjoner og velferd i de små og avanserte åpne økonomier og egalitære samfunn i Nord-Europa.

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Professorene Fredrik Engelstad og Ragnvald Kalleberg har skrevet hvert sitt bidrag i festskriftet til Frankrikes fremste nålevende sosiolog, Raymond Boudon (emeritert fra Sorbonne). Også en tredje norsk sosiolog har et bidrag i dette firebindsverket, professor Stein Ringen ved Oxford University.

forlagsside

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Institutt for sosiologi (ISO) ved Universitetet i Oslo ble opprettet for 60 år siden. I forbindelse med jubileet har professorene Gunn Birkelund, Ragnvald Kalleberg og Arnlaug Leira hatt ansvaret for en seminarrekke om det faglige og sosiale miljøet ved ISO på 1950-tallet. 

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Sårbarhet i barne- og ungdomsgrupper utvikles i et samspill mellom kjennetegn ved individet, familien, skolen og andre samfunnsmessige forhold. Professor Ivar Frønes har sammen med Edvard Befring og Mari-Anne Sørlie redigert en ny bok som formidler kunnskap om barn og unge, og deres omsorgs-, utviklings- og læringsbehov.

Forlagsside

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Professor Grete Brochmann har sammen med Anniken Hagelund, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, redigert denne nye boken. "Velferdens grenser" handler om den historiske utviklingen av samspillet mellom velferdsstat og innvandring i Norge, Sverige og Danmark fra etterkrigstiden til våre dager. De tre landene deler den grunnleggende tilnærmingen til velferd, men har skilt lag i innvandringspolitikken.