Vår tids moderne tider

Vår tids moderne tider: Det norske arbeidstidsregimet

Anne Lise Ellingsæter

Det overordnede spørsmålet i denne boken er: I hvilken grad, og på hvilke måter forandrer den fremvoksende postindustrielle økonomien lønnsarbeidets tidsdimensjoner? Og hvordan påvirker det befolkningens livsløp, hverdagsliv og velferd? 

Filmen "Modern Times" fra 1936 handlet om å overleve i en moderne industrialisert verden. I dag er Chaplins visualisering av kampen mellom mann og maskin fortrengt av andre bilder: Fabrikken er erstattet av tjenesteytende virksomheter, sammenstøt mellom jobb og familie preger hverdagsdramatikken. Denne boken tar pulsen på vår tids moderne tider, på det norske postindustrielle arbeidslivet og de prosesser det formes av på vei inn i det 21. århundret. Lønnsarbeidets tidsdimensjoner - arbeidstid som sosial institusjon, sosial praksis og kulturell kategori - er analysens utgangspunkt. Arbeidsliv og arbeidstidsspørsmål befinner seg midt i faglige kontroverser over fortolkning av den moderne samfunnsformasjonen: I hvilken grad og på hvilke måter forandres lønnsarbeidets tidsdimensjoner? Og hvordan påvirker det befolkningens livsløp og hverdagsliv? Etterkrigstidens industrielle arbeidstidsregime undermineres fra flere kanter. Det knaker i den fremvoksende postindustrielle tidsorden - strukturelt og kulturelt. Men den postindustrielle vrien på moderne tider har dype avtrykk fra den norske samfunnsmodellen. 

Vår tids moderne tider retter seg mot studenter og forskere innen særlig sosiologi, arbeids- og organisasjonsfag, velferdsstudier og historie.
 
Tittel: Vår tids moderne tider
Undertittel: Det norske arbeidstidsregimet
ISBN: 9788215012032
Fagområde: Sosiologi
Utgitt: 2009
Utgave: 1
Målform: bm
Sideantall: 224
Innbinding: Heftet
Bokgruppe: 214
Salgsdato: 05.10.2009
 
 
 
Emneord: arbeid, familie, sosiologi Av Matthew Whiting
Publisert 23. sep. 2010 10:12 - Sist endret 12. jan. 2021 03:38