Innovasjoner i norske næringer

Innovasjoner i norske næringer: Et geografisk perspektiv 

Isaksen, Arne; Asbjørn Karlsen og Bjørnar Sæther (red.)

Utgitt: 11.11.2008

Pris:  418,– 

Fagbokforlaget

338 sider

ISBN: 978-82-450-0801-2

 

Boken Innovasjoner i norske næringer gir en oppdatert oversikt over viktige teorier om nyskaping og innovasjon i næringslivet. Boken analyserer innovasjonsaktivitet i åtte sentrale næringer i Norge. Den vurderer hvordan nyskaping i norske næringer kan forstås og analyserer virkemidler som kan stimulere innovasjonsprosesser.

Innovasjoner i norske næringer er aktuell for studenter i ulike samfunnsfag som er opptatt av regional utvikling og økonomi. Den er aktuell for medarbeidere i offentlig sektor og virkemiddelapparatet, i næringslivet og i organisasjoner som arbeider med næringsutvikling og innovasjon. 

Av Matthew Whiting
Publisert 23. sep. 2010 10:12 - Sist endret 10. okt. 2010 12:00