hva er FEMINISME

Forfatter: Cathrine Holst

Universitetsforlaget: Oslo

ISBN: 9788215007632

 Hva er egentlig feminisme? Hva er feminismens rolle i dag? Hva vil det si å være feminist?

Alle feminister ønsker likestilling mellom kjønnene, men de er ikke nødvendigvis enige i spørsmål om hijab, likelønn, porno og permisjon. hva er FEMINISME er en oversiktlig, kritisk og engasjerende introduksjon til et mangfoldig fenomen. Forfatteren viser hvordan kjønnsurettferdighet arter seg og hvordan feminister forklarer den. Hun tar for seg de viktigste feministiske retningene og diskuterer dem i lys av aktuelle politiske tema. Feminismen har revolusjonert kvinners stilling i moderne demokratier, men mange kamper gjenstår. Hvordan skal fremtidens feminister lykkes? Cathrine Holst staker ut veier videre.

 
Emneord: Kjønnsrelasjoner, feminisme Av Matthew Rix Whiting
Publisert 23. sep. 2010 10:12 - Sist endret 24. jan. 2020 09:24