2008

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Moderne sosiologisk teori Gunnar C. Aakvaag Oslo: Abstrakt Forlag 2008 ISBN/ISSN: 978-82-7935-219-8  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Academics as Public Intellectuals Ragnvald Kalleberg Sven Eliaeson Cambridge: Cambridge Scholars Published 2008 ISBN/ISSN: 9781847184764

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Kjønnsteori

Ellen Mortensen, Cathrine Egeland, Randi Gressgård, Cathrine Holst, Kari Jegerstedt, Sissel Rosland, Kristin Sampson   Gyldendal: Oslo   ISBN: 978-82-05-37217-7  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Childhood: Changing Contexts (Comparative Social Research) Arnlaug Leira Chiara Saraceno Oslo: JAI Press 2008  ISBN/ISSN: 978-0762314195  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

A History of Immigration: The Case of Norway 900 - 2000. 

Grete Brochmann Knut Kjeldstadli Oslo: Universitetsforlaget 2008  ISBN/ISSN: 9788215013138

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Nasjonalstaten: Velferdsstatens grunnlag Sigurd Skirbekk Oslo: Kolofon 2008 ISBN/ISSN: 9788230004340  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Systematikk og innlevelse, 3. utgave

En innføring i kvalitativ metode  Thagaard, Tove Utgitt: 29.12.2008 Pris: 343,–   Fagbokforlaget 250 sider ISBN: 978-82-450-0738-1

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Robin Leichenko and Karen O'Brien

ISBN13: 9780195177329

ISBN10: 0195177320

Forlags side: http://www.us.oup.com/us/catalog/general...

Paper, 192 pages Also available: hardback Jul 2008, Price: $29.95

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Identitet og praksis Etnisitet, klasse og kjønn blant somaliere i Norge Katrine Fangen Oslo: Gyldendal Norsk Forlag 2008 ISBN/ISSN: 978-82-05-38156-8