Habermas - Kritiske lesninger

Gunnar C. Aakvaag Odin Lysaker (Red:) Oslo: PAX 2007 ISBN/ISSN: 9788253030500  

I denne boken møter vi en ny generasjon Habermas-fortolkere som leser hans forfatterskap i et kritisk og fornyende perspektiv. Både samfunnet og Habermas’ forfatterskap har endret seg betydelig fra 1980-årene og framover. Dette gjenspeiles i bredden i utvalget av temaer som
diskuteres i denne boken: religion, kunst, globalisering og EU, folkeretten, Habermas’ debatt med Rawls, forholdet mellom rett og moral, Honneths kritikk av Habermas og utopisk tenkning. Forfattere er foruten redaktørene Ståle R.S. Finke, Kjersti Fjørtoft, Espen Hammer, Jan-Olav Henriksen, Cathrine Holst, Kjartan Koch Mikalsen, Arne Johan Vetlesen og Iver Ørstavik.

 

Av Gunnar C. Aakvaag Odin Lysaker (Red:)
Publisert 23. sep. 2010 10:12 - Sist endret 19. sep. 2016 14:37