Demokratisk fellesskap

Demokratisk fellesskap Politisk inkludering og etnisk mobilisering Jon Rogstad Oslo: Universitetsforlaget 2007 ISBN/ISSN: 9788215010502

I et velfungerende demokrati deltar hele befolkningen i 
beslutninger som angår fellesskapet. I det flerkulturelle 
Norge er ikke dette tilfelle. Etniske minoriteter engasjerer 
seg lite i samfunnets demokratiske prosesser. Folkestyret 
avspeiler faktisk i mindre og mindre grad folket.

«Demokratisk fellesskap» er en bok om politisk integrasjon. 
Sentrale spørsmål er: Hvorfor er den politiske deltagelsen så 
lav? Hva forklarer forskjellene i engasjement mellom ulike 
grupper? Og er det egentlig uttrykk for politisk integrering 
når stemmeretten først og fremst blir brukt til å fremme 
politikere med ens egen etniske bakgrunn? Forfatteren 
diskuterer ulike forklaringer og tar særlig opp betydningen av 
rettigheter, individuelle ressurser, kjønn, familie, 
organisasjonsliv og uformelle nettverk. Dessuten, betydningen 
av «demokratisk tradisjon» fra hjemlandet og hvorvidt politisk 
integrering henger sammen med om man har innpass på andre 
samfunnsområder, som i arbeidslivet.

«Demokratisk fellesskap» er en perspektivrik innføringsbok som 
retter seg mot studenter innen alle fagområder som tar opp 
temaområdet «det flerkulturelle Norge».

«En aktuell, spennende og informativ fagbok», sagt av 
professor Willy Martinussen om «Demokratisk fellesskap».

 

Av Jon Rogstad
Publisert 23. sep. 2010 10:12 - Sist endret 7. okt. 2013 13:49