2007

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Stein Bråten

Oslo: Abstrakt forlag 2007  ISBN/ISSN: ISBN 978-82-7935-167-2  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Gunnar C. Aakvaag Odin Lysaker (Red:) Oslo: PAX 2007 ISBN/ISSN: 9788253030500  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Demokratisk fellesskap Politisk inkludering og etnisk mobilisering Jon Rogstad Oslo: Universitetsforlaget 2007 ISBN/ISSN: 9788215010502

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Gendering citizenship in Western Europe New challenges for citizenship research in a cross-national context Arnlaug Leira (Medforfattere: Se sammendrag) Bristol: Policy Press 2007 ISBN/ISSN: 9781861346940  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Stein Bråten (red), (Medforfattere: Se sammendrag) Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company 2007 ISBN/ISSN: 978 90 272 5204 3  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Logics of Organization Theory Audiences, Codes, and Ecologies Glenn R. Carroll Michael T. Hannan & László Pólos Princeton: Princeton University Press 2007 ISBN/ISSN: 978-0-691-13450-5