Mellom to kulturer

Ivar Frønes, Katrine Fangen og Sharam Alghasi  

Oslo: Gyldendal Akademisk 2006   

ISBN/ISSN: 82-05-34002-1    

Hvordan oppleves det å komme fra et annet land og en annen kultur for å bosette seg i Norge? Er det annerledes å oppfattes som fremmed i Norge enn i andre land? Hva skal til for å bli en naturlig del av det norske samfunn?

I denne boken forteller tolv innvandrere om sine bestrebelser på å forstå kodene og å komme inn i det norske samfunnet. Variasjonene er store – fra dem som er blitt møtt med respekt og anerkjennelse, til dem som er så lei av ikke å bli regnet med at de rett og slett er i tvil om de vil bli i landet.

Publisert 23. sep. 2010 10:12 - Sist endret 19. sep. 2016 14:39