En stillferdig omveltning i matveien: Kulinarisk entreprenørskap blant etniske minoriteter

Anne Krogstad   

Oslo: Abstrakt forlag 2006   

ISBN/ISSN: 82-7935-213-9    

På få tiår har det i Norge, og spesielt i hovedstaden Oslo, foregått en forbausende stillferdig og lite omtalt omveltning - i matveien. Mange nordmenn har revolusjonert sine spisevaner og viser anerkjennelse og nysgjerrighet overfor det nye. Dette har skjedd i et land der det for få år siden var vanlig å betrakte paprika som en vovet grønnsak. Det er først og fremst personer med etnisk minoritetsbakgrunn som har erobret nordmenns lukt, syn, gane og mage. Omtrent en tredjedel av alle forretninger i Oslos matbransjer er i dag eid av personer med slik bakgrunn.

Denne boka er basert på feltarbeid og intervjuer med 90 eiere med etnisk minoritetsbakgrunn i Oslo. Den tar opp hvordan byrommet er blitt forandret og preget av de etniske minoritetenes entreprenørvirksomhet. Hvem etablerer seg hvor, og i hvilke bransjer? Boka tar også opp entreprenørenes motiver for å starte forretning, nettverkene de er en del av, deres markedsorientering og forholdet de har til kundene sine. Et sentralt spørsmål er i hvilken grad denne forretningsvirksomheten fremmer integrering i samfunnet.

Uten å idyllisere viser undersøkelsen hvordan mange med etnisk minoritetsbakgrunn har skaffet seg et selvvalgt og meningsfullt arbeid gjennom sin selvstendigenæringsvirksomhet.

Av Anne Krogstad
Publisert 23. sep. 2010 10:12 - Sist endret 10. okt. 2010 14:33