De likeverdige: Om sosialisering og de jevnaldrendes betydning

Ivar Frønes   

Oslo: Gyldendal Akademisk 2006   

ISBN/ISSN: 82-05-36105-3    

Å vokse opp er læring og utvikling. Men hvor er barns viktige kilder til læring?

De likeverdige viser at ikke bare i det moderne samfunn, med barnehager og skoler, men i hele menneskehetens historie, har barn–barn-kontakten vært en viktig kilde til læring og utvikling. Foreldre og familie er barndommens faste punkt, mens andre barn er de sentrale læremesterne i forhold til språk og sosial kompetanse.

Ivar Frønes ser på menneskehetens evolusjon og historie fra et sosialiseringsperspektiv, men fokus er det moderne samfunnet og barn–barn-kontaktens betydning i det sammensatte komplekse samfunnet. Sentral i kontakten barn i mellom er at de er likverdige i forhold til hverandre. Dette skaper visse særegne premisser for læring og utvikling.

Dette er tredje utgave av De likeverdige, den første kom ut i 1994. Denne nye utgaven er omarbeidet med sikte på å gripe forskningsfronten et stykke ut i det nye århundre. Mye er skjedd i forståelsen av forholdet mellom barn det siste tiåret.

Boka henvender seg til forskere og studenter i samfunnsfag, lærer- og førskole- og barnevernspedagogutdanning og andre profesjoner som har med barn å gjøre. Den er også spennende lesning for foreldre og andre som er interessert i barn og deres utvikling.

Av Ivar Frønes
Publisert 23. sep. 2010 10:12 - Sist endret 19. sep. 2016 14:39