Gatekapital

Willy Pedersen og Sveinung Sandberg

Oslo: Universitetsforlaget 2006

ISBN/ISSN: 8215011047    

Gatekapital gir et unikt innblikk i et lite og marginalisert miljø i en stor by. Guttene vi blir kjent med i boka, selger hasj langs Akerselva i Oslo.

De er unge, mørke i huden, er uten jobb og utdanning, og mange er uten familie eller venner. Hverdagen deres preges det av vold, ran og rusmisbruk, men også av hiphop og rap. For å mestre dette livet kreves spesielle ferdigheter og kompetanse: gatekapital.

Selv om det ikke alltid er like synlig, finner vi miljøer som «Elva» i de fleste norske byer.

Gatekapital er basert på omfattende feltarbeid og intervjuer. I et eget kapittel presenterer forfatterne et teoretisk rammeverk for å forstå livet i gaterommet de har undersøkt. Her gjennomgår de et utvalg klassiske studier av gatekultur og diskuterer disse i lys av nyere sosiologisk teori.

Boka retter seg særlig mot studenter innen samfunnsfagene, men vil være nyttig lesning for alle som er opptatt av ungdom, rusproblematikk, kriminalitet, marginalisering, etnisitet og integrering.

Av Willy Pedersen
Publisert 23. sep. 2010 10:12 - Sist endret 7. okt. 2013 13:49