2006

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ivar Frønes, Katrine Fangen og Sharam Alghasi  

Oslo: Gyldendal Akademisk 2006   

ISBN/ISSN: 82-05-34002-1    

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Tone S. Wetlesen og Haldis Hjort  

Oslo: Unipub AS 2006   

ISBN/ISSN: 8274772326

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Willy Pedersen og Sveinung Sandberg

Oslo: Universitetsforlaget 2006

ISBN/ISSN: 8215011047    

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Anne Krogstad   

Oslo: Abstrakt forlag 2006   

ISBN/ISSN: 82-7935-213-9    

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Arnlaug Leira og Anne Lise Ellingsæter  

Bristol: The Policy Press 2006   

ISBN/ISSN: 1861346468    

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Bittersøtt

Willy Pedersen Oslo: Universitetsforlaget 2006  ISBN/ISSN: 8215010571

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ivar Frønes   

Oslo: Gyldendal Akademisk 2006   

ISBN/ISSN: 82-05-36105-3    

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Glenn R. Carroll og J. Richard Harrison

Princeton University Press 2006  ISBN/ISSN: ISBN: 0-691-12482-5

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Stein Bråten   

Cambridge University Press 2006    ISBN/ISSN: 0521029899