Kommunikasjon og samspill 2. utgave: Fra fødsel til alderdom

Stein Bråten   

Oslo: Universitetsforlaget 2004  

ISBN/ISSN: 8215005179

Kommunikasjon og samspill - fra fødsel til alderdom viser mennesket som deltager i sosiale samspill med vekt på følelsenes betydning og samspillet mellom natur og kultur.

Del A handler om kommunikativ utvikling og selvdannelse hos barn, fra etterligning hos nyfødte og protodialog, til moralutvikling og skapende dialog hos førskolebarn. Del B handler om kommunikasjon, følelser og konflikt på ulike sosiale arenaer. Del C handler om kommunikative forstyrrelser ved aldersdemens og autisme, og om grunnlaget for omsorg og kulturell læring.

Annenutgaven er oppdatert på nyere forskning og har nyskrevet stoff om bla kroppsspråk i klasserommet, seksuelt samspill, og pasient- og klientsamtaler. Boka er rikt illustrert med eksempler og er spesielt egnet for å gi en samlet sosiologisk og psykologisk oversikt for studenter i psykologi og helse- og sosialfag.

Av Stein Bråten
Publisert 23. sep. 2010 10:12 - Sist endret 19. sep. 2016 14:29