Dialog, selv og samfunn

Ivar Frønes og Tone S. Wetlesen (red.)  

Oslo: Abstrakt forlag 2004   

ISBN/ISSN: 82-7935-183-3

Menneskesinnet er dialogisk allerede på fosterstadiet, sier Stein Bråten. Bokens tittel "Dialog, selv og samfunn" gjenspeiler denne tankegangen, samtidig som den knytter tråder tilbake til en viktig inspirasjonskilde for Bråtens vitenskapelige arbeid, nemlig George Herbert Meads klassiker "Mind, Self, and Society". Mead bidro særlig til forståelsen av hvordan sinnet og selvet dannes gjennom symbolsk samhandling med betydningsfulle andre. Bråten utfyller dette perspektivet med teori som griper det fysiologiske og emosjonelle grunnlaget for nyfødtes gjensvar på mimikk, gester og lyder når barnets mor eller far eller en annen omsorgsperson inviterer til kontakt. Hans arbeider tar utgangspunkt i det dialogiske sinn, og strekker seg så mot kommunikasjon mellom mennesker, mot modellenes og forestillingenes makt og mot menneskets utvikling fra spedbarn til barn og videre gjennom livsløpet.

Bråtens nyskapende arbeid har myket opp faggrenser og inspirert forskere i inn- og utland. Med denne boken ønsker bidragsytere med bakgrunn i sosiologi, psykologi, pedagogikk, sosialt arbeid og sosialantropologi å markere at en pioner og nestor i norsk sosiologi fyller 70 år. Ikke ved å lage et tradisjonelt festskrift, men ved å samle forskere som på en inngående måte anvender og viderefører makt- og dialogperspektivet på relasjoner og kommunikasjonsmønstre i arbeidsliv og politikk, i vennskaps- og familieforhold, så vel som i samfunnsvitenskapelig teori.

Av Tone S. Wetlesen (red.)
Publisert 23. sep. 2010 10:12 - Sist endret 19. sep. 2016 14:29