2004

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Anne Lise Ellingsæter og Arnlaug Leira  

Oslo: Gyldendal Norsk Forlag 2004  

ISBN/ISSN: 82-05-32757-2  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Per J. Otnes   

Oslo: Solum forlag 2004   

ISBN/ISSN: 82-560-1449-0

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Katrine Fangen   

Oslo: Fagbokforlaget 2004   

ISBN/ISSN: 82-7674-584-9  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Bjørnar Sæther   

Aldershot: Ashgate publishing company 2004   

ISBN/ISSN: 0-7546-4197-X

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Stein Bråten   

Oslo: Universitetsforlaget 2004  

ISBN/ISSN: 8215005179

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Anne Krogstad og Hanne Marthe Narud (red)  

Oslo: Scandinavian University Press 2004  

ISBN/ISSN: 0040-716X  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Kristian Stokke, John Harriss, Olle Törnquist (eds.)  

London: Palgrave-Macmillan 2004   

ISBN/ISSN: 1403934819

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ivar Frønes og Tone S. Wetlesen (red.)  

Oslo: Abstrakt forlag 2004   

ISBN/ISSN: 82-7935-183-3

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Willy Pedersen, Finn Skårderud og Erling Sandmo  

Oslo: Universitetsforlaget 2004   

ISBN/ISSN: 8215006566

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Anne Krogstad, Bernt Aardal, Hanne Marthe Narud (red)  

Oslo: Universitetsforlaget 2004   

ISBN/ISSN: 8215006299