En bok om nynazister

Katrine Fangen   

Oslo: Universitetsforlaget 2001  

ISBN/ISSN: 821500082

En bok om nynazister tar oss med inn i det nynazistiske miljøet i Norge. Boken, som er basert på forfatterens feltarbeid i det nynazistiske miljøet, skifter mellom beskrivelser av forfatterens møte med nynazistene og de etiske, metodiske og analytiske overveielser som hennes arbeid baserer seg på, beskrivelser av nynazistmiljøets historiske utvikling, deltagernes ideologi og deres verbalisering av kategorier som kjønn, klasse, nasjon, rase og vold.

Boken diskuterer også hvem deltagerne er, hva som trekker dem til miljøet, og hva som skal til for å få dem ut av det. I bokens siste kapittel diskuteres ulike strategier som benyttes av storsamfunn, lokalsamfunn, media, forskere og antirasister i forhold til nynazisters trusselpotensial. Katrine Fangens bok er meget engasjerende og gir oss fornyet innsikt i det nynazistiske miljøet.

Dr.polit. Katrine Fangen er sosiolog og forsker ved UiO, institutt for sosiologi. For sin doktoravhandling mottok hun Hans Majestet Kongens Gullmedalje for fremragende yngre forskere.

Av Katrine Fangen
Publisert 23. sep. 2010 10:12 - Sist endret 11. okt. 2010 09:30