Modellmakt og altersentriske spedbarn: Essays on Dialogue in Infant & Adult

Stein Bråten  

Bergen: SIGMA FORLAG 2000   

ISBN/ISSN: 82-7916-009-4  

Samlingen gir en innføring i forfatterens teoridannelser om modellmakt og dialog i førspråklig og språklig forstand, og viser til nye understøttende funn. Har ordliste, forfatterregister og bibliografi. © FS Informasjonstjenester

Av Stein Bråten
Publisert 23. sep. 2010 10:12 - Sist endret 19. sep. 2016 14:28