2000-2003

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Fredrik Engelstad, Ragnvald Kalleberg, Arnlaug Leira, Grete Brochmann og Lars Mjøset (edit)  

Stamford, Connecticut: JAI PRESS INC 2000  

ISBN/ISSN: 0-7623-0679-3  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Arnlaug Leira og Thomas P. Boje (edtitors)  

London: Routledge 2000   

ISBN/ISSN: 0415235316    

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Anne Krogstad og Kirsten Gomard (red.)  

Aarhus: Aarhus University Press 2001   

ISBN/ISSN: 87-7288-816-4

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Sigurd Skirbekk  

Moskva: Moskvaforlaget MIK 2003   

ISBN/ISSN: 5-87902-038-X

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Lise Kjølsrød og Ivar Frønes (red)  

Oslo: Gyldendal akademisk 2003  

ISBN/ISSN: 82-0531-547-7  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ragnvald Kalleberg og Sverre Lysgaard  

Oslo: Universitetsforlaget 2001   

ISBN/ISSN: 82-15-00002-9

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Fredrik Engelstad, Espen Ekberg, Trygve Gulbrandsen og Jon Vatnaland

Oslo: Gyldendal Norsk Forlag 2003

ISBN/ISSN: 82-05-31577-9

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Tone S. Wetlesen  

Bergen: Fagbokforlaget 2000  

ISBN/ISSN: 82-7674-650-0

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Sigurd Skirbekk, Ottar Brox og Tore Lindbekk  

Oslo: Cappelen Akademisk Forlag 2003  

ISBN/ISSN: 8202217954

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Karin Widerberg 

Oslo: Universitetsforlaget 2001 

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Karin Widerberg   

Lund: Studentlitteratur 2002   

ISBN/ISSN: 9144018282

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Jon Rogstad 

Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2001

ISBN/ISSN: 9788277631622 (8277631626)

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Fredrik Engelstad, Øyvind Østerud og Per Selle  

Oslo: Gyldendal Norsk Forlag 2003  

ISBN/ISSN: 82-05-31553-1

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Hege M. Knutsen, Jan Hesselberg, Rhys Jenkins, Jonathan Barton og Anthony Bartzokas  

Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limite 2002  

ISBN/ISSN: 1 84064 540 7  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Fredrik Engelstad, Inger Marie Hagen, Jørgen Svalund og Aagoth Elise Storvik  

Oslo: Gyldendal Norsk Forlag 2003    ISBN/ISSN: 82-05-31578-7

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ivar Frønes   

Bergen: Fagbokforlaget 2001  

ISBN/ISSN: 82-7674-581-4

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ulla-Britt Lilleaas og Dag Ellingsen  

Bergen: Fagbokforlaget 2003   

ISBN/ISSN: 82-7674-609-8  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Stein Bråten  

Bergen: SIGMA FORLAG 2000   

ISBN/ISSN: 82-7916-009-4  

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ivar Frønes   

Bergen: Fagbokforlaget 2002  

ISBN/ISSN: 8276748600

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ivar Frønes og Ragnhild Brusdal  

Bergen: Fagbokforlaget 2000  

ISBN/ISSN: 82-7674-580-6

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Fredrik Engelstad og Guro Ødegård  

Oslo: Gyldendal Norsk Forlag 2003  

ISBN/ISSN: 82-05-31533-7

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Grete Brochmann, Jon Rogstad og Tordis Borchgrevink 

Oslo: Gyldendal Akademisk 2002

ISBN/ISSN: 9788205306165

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Victoria Ingrid Einagel , Liz Bondi, et al.  

England: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 2002   

ISBN/ISSN: 0-7425-1561-3

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ulla-Britt Lilleaas og Karin Widerberg   

Oslo: Pax Forlag 2001  

ISBN/ISSN: 82-530-2349-9    

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Katrine Fangen   

Oslo: Universitetsforlaget 2001  

ISBN/ISSN: 821500082