Høydeskrekk: Kvinner og offentlighet

Anne Krogstad og Gro Hagemann (red)  

Oslo: Ad Notam 1994   

ISBN/ISSN: 82-417-0434-8

Kvinners erobring av innflytelsesrike maktposisjoner utfordrer noen uskrevne regler om hva som er forenlig med kvinnerollen. Hvilke strategier benytter så kvinner som vil inn på offentlige arenaer? Hvordan har kvinners integrasjon i offentligheten utviklet seg historisk? Hvilke bilder avtegnes i medieoffentlig-heten ved kvinners rolleekspansjon i offentlig debatt, litteratur, nyhets-formidling, film og politikk? Blant kvinnene selv hersker det en viss angst – en "høydeskrekk". Denne kan beskrives som en tilstand der man mister referansepunktene. Det handler om avstand –om å stå alene. "Høydeskrekken" skyldes at kvinner har kommet seg opp og fram i samfunnet og har gjort suksess. Boken er et resultat av prosjektet Kvinner og offentlighet: endringer i kulturelle mønstre og bidragsyterne er Gro Hagemann, Anne Krogstad, Astrid de Vibe, Tordis Borchgrevink og Wencke Mühleisen.

Av Anne Krogstad
Publisert 23. sep. 2010 10:12 - Sist endret 11. okt. 2010 10:38