1990-1999

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Anne Krogstad og Gro Hagemann (red)  

Oslo: Ad Notam 1994   

ISBN/ISSN: 82-417-0434-8

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Tove Thagaard   Bergen: Fagbokforlaget 1998   ISBN/ISSN: 82-7674-278-5    

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ragnvald Kalleberg og Fredrik Engelstad (edit)  

Oslo: Universitetsforlaget AS 1999  

ISBN/ISSN: 82-00-12790-7

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ragnvald Kalleberg, Fredrik Engelstad, Carl Erik Grenness og Raino Malnes  

Oslo: Ad Notam Gyldendal 1998   

ISBN/ISSN: 82-417-0885-8    

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Stein Bråten   

Cambridge: Cambridge University Press 1998   

ISBN/ISSN: 0521622573    

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Per J. Otnes   

Oslo: Scandinavian University Press 1997   

ISBN/ISSN: 82-00-22558-5

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Willy Pedersen

Oslo: Universitetsforlaget 1998  

ISBN/ISSN: 8200127729

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ragnvald Kalleberg with IDE International research group  

New York: Oxford University press 1993   

ISBN/ISSN: 0-19-828786-0

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Marit Haldar og Ivar Frønes

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ragnvald Kalleberg og Harriet Holter (red)

Oslo: Universitetsforlaget 1996  

ISBN/ISSN: 82-00-22535-6

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Sigurd Skirbekk  

Oslo: Tano Aschehoug 1999  

ISBN/ISSN: 82-5183805-3   

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Anne Krogstad   

Oslo: Pax 1999  

ISBN/ISSN: 82-530-2092-9

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Geir Høgsnes   

Oslo: Ad Notam Gyldendal 1999  

ISBN/ISSN: 82-417-1046-1

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Ivar Frønes

Oslo: Gyldendal Norsk Forlag 1998

ISBN/ISSN: 82-00-12824-5