Frihet, likhet, brorskap: og dårskap

Sigurd Skirbekk   

Søreidgrend: Sigma forlag 1989   

ISBN/ISSN: 8290373473

Frihet, likhet, brorsakp – og dårskap? ble skrevet til revolusjonsjubileet i 1989. Boka, på 129 sider, ble utgitt det året på Sigma forlag, 5060 Søreidgrend. Hensikten var å vise at selv om revolusjonens slagord fortsatt preger mye av den politiske debatt, både i vårt land og andre steder, så har samfunnsforskere, og ikke minst sosiologer, utviklet bedre modeller for å bedømme moderne samfunn enn det revolusjonsarven legger opp til. Sosiologiske institusjonsmodeller for integrasjon, produkjon, reproduksjon og styring kan ses som et motperspektiv til revolusjonsarven.

unngå å gjennomtrenge det almene kulturliv".

Av Sigurd Skirbekk
Publisert 23. sep. 2010 10:12 - Sist endret 19. sep. 2016 14:22