Meninger i NRK: En studie av idépolitisk balanse

Sigurd Skirbekk

Oslo: Dreyer 1973   

ISBN/ISSN: 82-09-01081-6

"Konklusjonen åt forfattarane blir at det er råd å nytte idépolitiske retningar som kriteria for vurderingav balansen i programma. Den målestokken er meir nyansert og dekkjande enn den tradisjonelle høgre/venstre-skalaen."

Erik Fossåskaret i Sosiologi i dag 1/1974:

"NRK kritiseres stadig for å være "venstrevridd". Denne kritikken kommer både til syne i avisenes leserspalter og fra konservative og liberale politikere og lederskribenter. Mens de liberale partier nærmest ble feiet ut av Stortinger ved siste valg, er konklusjonen i en studie om meninger i NRK at det er den liberale tradisjon som klarest dominerer programmene i NRK.

Det er sosiologiene Sigurd Skirbekk og Olaf Aagedal som presenterer resultatene fra denne analysen i boken "Meninger i NRK - en studie i idépolitisk balanse."

Bjørn Talén i VG 1973

Av Sigued Skirbekk
Publisert 23. sep. 2010 10:12 - Sist endret 19. sep. 2016 14:19