Bøker

Bildet kan inneholde: anlegg, naturlig landskap, gjøre, gress, tre.
Publisert 20. jan. 2022 11:21

In her new book You Matter More Than You Think: Quantum Social Change for a Thriving World, professor Karen O'Brien explores how and why each of us matter more than we think in the work to create a just and sustainable future.

Bokomslaget til Den nye velferdsstatens historie
Publisert 23. juni 2020 10:14

I denne boka har fire forskere gått sammen om å presentere de mange og sammensatte sidene ved velferdsstatens utvikling etter folketrygdreformen i 1966, og hvordan dette har endret livsvilkårene for familier og individer. Anne Lise Ellingsæter har skrevet kapitlene om familie og barnevern. 

Publisert 23. okt. 2017 15:50

Antologien En smartere stat tar for seg aktuelle utfordringer fra ulike sektorer; innvandring og integrering, krisehåndtering, byutvikling, samferdsel, helsepolitikk og forskningspolitikk.