Artikler - Side 8

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Cathrine Holst debuterer som redaktør av Nytt Norsk Tidsskrift med et dobbeltnummer om Norge og verden, vitenskap og samfunn, kriser, klasser, dannelse, dop – og en hel del annet.

Aftenposten kommenterer den nye redaksjonen, mens Dagbladet drøfter Helene Aarseths artikkel om likestilte middelklasseforeldre som jobber altfor mye.

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Stipendiat ved ISS, Øyvind Nicolay Wiborg, har sammen med Rasmus Juul Møberg, Aalborg University, Denmark, skrevet en artikkel om i hvilken grad sosial bakgrunn kan ha betydning for arbeidsledighet. Med utgangspunkt i data fra Norge og Danmark, gis det en sammenligning. Artikkelen har nylig blitt publisert i tidsskriftet, "Work, Employment and Society".

Tidskriftsside

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Hvordan organiserer samboere og gifte par sin økonomi? Spiser den ene biff mens den andre spiser grøt? En ny artikkel av Torkild Hovde Lyngstad, publisert i European Sociological Review, tar opp dette.

Mer informasjon om artikkelen finnes på https://academic.oup.com/esr/article/27/5/624/596670/Pooling-of-Economic-Resources-A-Comparison-of

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Senior researcher and head of the research project EUMARGINS Katrine Fangen has written an article on social exclusion and inclusion of young immigrants, which has recently been published in the Nordic Journal of Youth Research

Journal homepage

Publisert 22. sep. 2010 12:11

Torben Hviid Nielsens intervju med Jürgen Habermas: ”Diskursethik und Gesellschaftstheorie“ inngår i dennes Philosophische Texte, Band 3, Diskursetik. Studienausgabe. Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main.