Artikler - Side 8

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Stipendiat ved ISS, Håkon Larsen, har skrevet en artikkel om forskjellige legitimeringsstrategier brukt av Norsk Rikskringkasting (NRK) og Sveriges Television AB - SVT. Artikkelen har blitt publisert i tidsskriftet "Media, Culture & Society".

tidsskriftside

 

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Cathrine Holst debuterer som redaktør av Nytt Norsk Tidsskrift med et dobbeltnummer om Norge og verden, vitenskap og samfunn, kriser, klasser, dannelse, dop – og en hel del annet.

Aftenposten kommenterer den nye redaksjonen, mens Dagbladet drøfter Helene Aarseths artikkel om likestilte middelklasseforeldre som jobber altfor mye.

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Professor i samfunnsgeografi, Kristian Stokke, har sammen med tidligere masterstudent, Jane Vogt Evensen, skrevet en artikkel om politiske utfordringer ved å gjennomføre et behandlingsprogram for HIV/AIDS i Sør-Afrika. Artikkelen ble nylig publisert i Journal of Southern African Studies.

Tidsskriftside

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Stipendiat ved ISS, Mariann Stærkebye Leirvik, har skrevet en artikkel som retter søkelyset mot hvorfor det oppleves som viktig å innfri foreldrenes utdanningsønsker, og hva foreldrene gjør for å påvirke de unges utdanningsvalg. Artikkelen baserer seg på dybdeintervjuer med 23 unge norske med indisk og pakistansk bakgrunn. Artikkelen har nylig blitt publisert i Tidsskrift for ungdomsforskning

Tidsskriftside

Publisert 22. sep. 2010 12:11

Torben Hviid Nielsens intervju med Jürgen Habermas: ”Diskursethik und Gesellschaftstheorie“ inngår i dennes Philosophische Texte, Band 3, Diskursetik. Studienausgabe. Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main.