Artikler - Side 2

Forsiden på Norsk sosiologisk tidsskrift
Publisert 28. sep. 2020 09:21

I en artikkel i Norsk sosiologisk tidsskrift, foretar Bjørn Schiermer en kritisk gjennomgang av Durkheims forskjellige opfatninger av det sosiale gjennom forfatterskapet, fra de programmatiske skrifter i 1890-årene til de religionssosiologiske verk utgitt i 1912.

Bildet kan inneholde: tekst, font, organisme.
Publisert 6. jan. 2020 13:25

I en artikkel i Mediehistorisk tidsskrift tar Anne Krogstad utgangspunkt i Gudmun Hernes' skjellsettende artikkel «Det mediavridde samfunn» fra 1977 og diskuterer om begrepene derfra kan brukes på medienes omtale av dagens kulturelite.