Lars Erik Kjekshus: "Alle mann på dekk! Konkurrerende beredskapslogikker i organisering og ledelse av pandemihåndtering i sykehusene"

Sykehusene måtte omstille seg raskt da COVID-19 pandemien inntraff januar 2020. Denne artikkelen, av Lars Erik Kjekshus, belyser organisering og ledelse av pandemihåndtering ved Oslo universitetssykehus HF. Publisert i Nordisk Administrativt Tidsskrift

Nordisk Administrativt Tidsskrift i svart på hvit bakgrunn. Illustrasjon av fem svarte svaner til høyre.

Sammendrag

Hva kan pandemihåndteringen fortelle oss om organisering og ledelse av sykehus? Lars Erik Kjekshus' studie tar utgangspunkt i teorier om at organisering er prosesser av meningsdannelse, og spesielt i møte med uventede hendelser. Kriser stresstester organisasjonen og kan synliggjøre viktige beslutningsmønstre og ellers skjulte bakenforliggende logikker. Teorier om beredskap og håndtering av kriser skiller mellom kriseplaner og den aktuelle krisehåndteringen. I analysene av pandemihåndteringen ved OUS identifiserer vi dette som to ulike beredskapslogikker, planlagt beredskapslogikk og ad hoc beredskapslogikk, som skaper spenningsmoment i prioriteringer og valg av problemer og løsninger.

Studien baserer seg på 19 dybdeintervjuer i tre klinikker ved OUS i perioden desember 2020 til november 2021 samt internrevisjoner og dokumenter fra OUS og publisertearbeider. Studien viser at sykehusene er plastiske, fleksible og løst koblede organisasjoner som er spesielt egnet i kriser, men som er utfordrende i normal drift. For å kunne lære av krisehåndtering og utvikle robuste sykehus for framtiden kreves en større bevissthet om forholdet mellom de ulike beredskapslogikkene og meningsdannelse i kriser. 

Les hele artikkelen

Emneord: Covid-19, Organisasjonsteori, Organisasjon-arbeid-ledelse, Krisehåndtering, Beredskap, Meningsdannelse, Sykehus
Publisert 15. aug. 2022 13:00 - Sist endret 15. aug. 2022 15:11