Katrine Fangen: Demokratiets arr: Adornos foredrag om høyreradikalisme

Publisert i Sosiologen, 2021

Odet "Sosiologen" på hvit bakgrunn

Forfatter

Katrine Fangen

Les bokanmeldelsen i Sosiologen.

Publisert 17. juni 2021 11:59 - Sist endret 17. juni 2021 11:59