Anne Lise Ellingsæter og Ragni Hege Kitterød: Den «uferdige» revolusjonen: Hva betyr utdanning for fedres familiearbeid?

I Tidsskrift for samfunnsforskning, 01/2021

Forsiden til Tidsskrift for samfunnsforskning

Forfattere

Anne Lise Ellingsæter

Ragni Hege Kitterød

Sammendrag

Den «uferdige» revolusjonen henspiller på at kvinners tid til lønnsarbeid har endret seg mer enn menns tid til ubetalt husarbeid og omsorg for barn. For å få en bedre forståelse av drivkreftene bak disse endringene trenges mer kunnskap om hvordan utviklingen berører forskjellige grupper. I denne artikkelen undersøker vi norske fedres familiearbeid fra 1980 til 2010 med særlig vekt på betydningen av deres utdanningsnivå. Analysen, som er basert på fire sammenkoplede tidsbruksundersøkelser, vitner om at den «uferdige» kjønnsrevolusjonen har modnet i Norge: Fedre brukte mer tid på familiearbeid i 2010 enn i 1980. Økningen var like sterk for rutinehusarbeid som for omsorg for barn og kan tilskrives både endrede praksiser og endringer i fedregruppens sammensetning. Fedres mer familieinvolverte praksis økte i alle utdanningsgrupper og er trolig resultatet av tilretteleggende familiepolitikk og endrede kjønnsnormer. Fedre med lang universitetsutdanning skiller seg imidlertid ut med mest familiearbeid og høyest endringstempo, særlig for 2000-tallet. Dette kan være tegn på ytterligere konsolidering av fedres nye praksiser.

 

Les artikkelen i Tidsskrift for samfunnsforskning.

Publisert 8. feb. 2021 16:45 - Sist endret 2. mars 2021 11:06