David Jordhus-Lier: "Hvor ble det av arbeideren i klimakampen?"

I denne artikkelen, publisert i Nytt Norsk Tidsskrift, diskuterer David Jordhus-Lier arbeiderens rolle i kampen mot klimaendringer.

Bildet kan inneholde: plakat, gjøre, elektrisk blå, fiktiv karakter, reklame.

Sammendrag

David Jordhus-Lier skriver at i klimakampen snakkes det gjerne om et «vi». Vi må halvere våre utslipp innen 2030. Vi må i netto null innen 2050. Vi har dårlig tid. Du-et i det grønne skiftet blir derimot ofte tatt for gitt. Men hvem er du egentlig i klimakampen? I hvilken rolle forventes du å engasjere deg, ta ansvar eller endre praksis?

Blant de tre rollene som utgjør pilarene i medborgerskapet – velgeren, forbrukeren og arbeideren – er det bare i de to første vi tilbys reelle handlingsalternativer i det grønne skiftet. Det er et demokratisk problem, og kan underminere kampen mot klimaendringene.

Les hele artikkelen.

Publisert 9. sep. 2021 13:28 - Sist endret 15. sep. 2021 09:19