Sigurd M. N. Oppegaard: Kontrollsamfunnet og nyliberalismen. Makt og samtidsdiagnoser hos Deleuze og Foucault

Publisert i Agora, nr. 3–4, 2020

Forsiden på Agora

Forfatter

Sigurd M. N. Oppegaard

Artikkelen er tigjengelig på Idunn.no.

Publisert 8. apr. 2021 17:01 - Sist endret 8. apr. 2021 17:01