Marcin Sliwa: Byplanlegging i usikkerhetens tid

Kapittel i boka Verden av byer – Handling for FNs bærekraftmål, Habitat Norge, 2020

Bokomslag

Forfatter

Marcin Sliwa

Sammendrag

Byplanlegging forstås oftest som en praksis rettet mot å projisere og handle i forhold til framtida. Men i hvilken grad kan vi være sikre på den? Kan vi bare forutse eller forutsi det som kommer? For de fleste byene i verden har det dessverre vist seg at det å forutse framtida innebar ønsketenkning. Usikkerhet er en integrert del av det å planlegge enten vi liker det eller ikke. Kapittelet handler derfor om hvordan byplanlegging blir påvirket av usikkerhet og kriser. Kan yrket redefinere seg selv i vanskelige tider, som dem vi opplever nå?

Se omtale av boka på Habitat Norges nettsider.

Publisert 16. mars 2021 15:15 - Sist endret 16. mars 2021 15:22