Hvad er det sociale? Durkheims ontologier

I en artikkel i Norsk sosiologisk tidsskrift, foretar Bjørn Schiermer en kritisk gjennomgang av Durkheims forskjellige opfatninger av det sosiale gjennom forfatterskapet, fra de programmatiske skrifter i 1890-årene til de religionssosiologiske verk utgitt i 1912.

Forsiden på Norsk sosiologisk tidsskrift

Les artikkelen i Norsk sosiologisk tidsskrift 04 / 2020 (Volum 4).

Publisert 28. sep. 2020 09:21 - Sist endret 28. sep. 2020 09:22