Grønne tariffavtaler: Internasjonale lærdommer

Maiken Bjerga Kiil og David Jordhus-Lier har skrevet et kapittel om internasjonale lærdommer i boka "Grønne tariffavtaler".

Forsiden av boka "Grønne tariffavtaler"

Grønne tariffavtaler (red. Jon Olav Bjergene og Inger Marie Hagen) tar utgangspunkt i at samarbeid mellom arbeidslivets parter er helt avgjørende for å få i gang de nødvendige tiltakene for å håndtere klimakrisen. Tiltakene må være demokratisk forankret, rettferdige og effektive, og fagbevegelsen må ta ansvar. Boka gir innspill til hvordan en slik felles dugnad kan organiseres gjennom grønne bestemmelser i dagens tariffavtaler. Første del av boka gir bakgrunnsinformasjon om den norske arbeidslivsmodellen, mens del to presenterer aktuelle krav.

Kapitlet "Internasjonale lærdommer" inngår i bokas første del og tar for seg erfaringer fra grønne forhandlinger i andre land, hvilke prinsipper og rammer som ligger til grunn for grønne forhandlinger internasjonalt,  hvilke konkrete tiltak slike forhandlinger har ledet frem til og hva slags lærdommer norsk fagbevegelse kan dra nytte av i veien videre. 
 

Publisert 6. mai 2020 13:34 - Sist endret 6. mai 2020 13:34