Fra Helga Hernes til #metoo

Cathrine Holst har skrevet en artikkel om det Helga Hernes kalte "det kvinnevennlige sosialdemokratiske medborgerskapsidealet».

Forsiden på Tidsskrift for kjønnsforskning

Sammendrag

Kommentaren tar for seg fire trekk ved det Helga Hernes kalte «det kvinnevennlige sosialdemokratiske medborgerskapsidealet»: dets brodd mot liberalismen, vekten på politisk deltagelse og sosiale rettigheter, og ideen om det politiske fellesskapet som et verdifellesskap. Vekten legges på forholdet mellom dette idealet og utviklingstrekk i norsk likestillingspolitikk. Kommentaren tar også opp hvordan #metoo kan forstås i lys av sosialdemokratisk feminisme og andre retninger innenfor feministisk teori. Særlig drøftes styrker og begrensninger ved en radikalfeministisk forståelsesramme.

Les artikkelen i Kilden.

Publisert 30. apr. 2020 17:00 - Sist endret 30. apr. 2020 17:01