2020

Forsiden på Norsk sosiologisk tidsskrift
Publisert 28. sep. 2020 09:21

I en artikkel i Norsk sosiologisk tidsskrift, foretar Bjørn Schiermer en kritisk gjennomgang av Durkheims forskjellige opfatninger av det sosiale gjennom forfatterskapet, fra de programmatiske skrifter i 1890-årene til de religionssosiologiske verk utgitt i 1912.