Planlagte bysamfunn – fra sosiale utopier til markedspragmatisme

Per Gunnar Røe har bidratt med kapitlet "Planlagte bysamfunn – fra sosiale utopier til markedspragmatisme" i boka Bysamfunn, redigert av Ida Marie Henriksen og Aksel Tjora.

Bildet kan inneholde: film.

Forlagets bokomtale

Denne antologien presenterer en rekke ulike perspektiver og forskningsbaserte innganger til forståelsen av det urbane samfunnet. Kapitlene tar opp temaer som deltakelse, medbestemmelse og demokratiske prosesser i byutvikling, følelsesmessige sider ved bysamfunn, kreativt byliv og uformell næring, historisk identitet og bevaring, turisme og konsum, samt personlige teknologier og idéen om smarte byer. Gjennomgående spørsmål dreier seg om hvordan byene fungerer sosialt i dag og hvordan de kan utvikles for best mulig å understøtte mangfoldige fellesskap.

Boka henvender seg til alle som studerer, forsker på, arbeider med eller er interessert i byutvikling, planlegging og samfunnsvitenskap.

Se mer på Tanums nettside.

Publisert 27. nov. 2019 11:30 - Sist endret 27. nov. 2019 11:30