Hva er en god NOU?

Cathrine Holst drøfter ulike vureringskriterier for hva som er en god offentlig utredning i en artikkel i Nytt Norsk Tidsskrift.

Forsiden til Nytt Norsk Tidsskrift

Sammendrag

Det ligger mye makt i makten til å utrede. Vi bør bry oss mer om hvem vi gir i oppdrag å utrede offentlig politikk – og hvordan utrederne leverer. For å kunne si om norsk utredningsvesen holder mål eller ikke, må vi ha en idé om hva en «god» utredning er. Denne kommentaren drøfter ulike vurderingskriterier. Én konklusjon er at viktige kriterier, som at gode utredninger skal være «kunnskapsbaserte» eller «partssammensatte», gir stort rom for fortolkning. En annen konklusjon er at ulike vesentlige kriterier kan dra i ulik lei. En god utredning skal være tro mot mandatet og strekke det ved behov; være nyskapende og appellere til etablerte interesser; sikre innsyn og gi utrederne ro til å utrede; ha en demokratisk forankring og bygge på råd fra ekspertene som kjenner saksfeltet best.

Les artikkelen i Nytt Norsk Tidsskrift.

Publisert 6. jan. 2020 13:16 - Sist endret 30. apr. 2020 16:37