2019

Bildet kan inneholde: tekst, font, organisme.
Publisert 6. jan. 2020 13:25

I en artikkel i Mediehistorisk tidsskrift tar Anne Krogstad utgangspunkt i Gudmun Hernes' skjellsettende artikkel «Det mediavridde samfunn» fra 1977 og diskuterer om begrepene derfra kan brukes på medienes omtale av dagens kulturelite.