2019

Bokomslag "Den unge Marx"
Publisert 9. jan. 2020 13:07

Cathrine Holst har skrevet kapittelet "Marx' kritikk av ekspertkunnskap" i Christoffer Conrad Eriksen (red.),  Den unge Marx.  Cappelen Damm Akademisk.   

Bildet kan inneholde: tekst, font, organisme.
Publisert 6. jan. 2020 13:25

I en artikkel i Mediehistorisk tidsskrift tar Anne Krogstad utgangspunkt i Gudmun Hernes' skjellsettende artikkel «Det mediavridde samfunn» fra 1977 og diskuterer om begrepene derfra kan brukes på medienes omtale av dagens kulturelite.

Forsiden til Nytt Norsk Tidsskrift
Publisert 6. jan. 2020 13:16

Cathrine Holst drøfter ulike vureringskriterier for hva som er en god offentlig utredning i en artikkel i Nytt Norsk Tidsskrift.

Bildet kan inneholde: tekst, font.
Publisert 2. des. 2019 14:01

Risikoen ved nesten å bli tatt får voksne menn til å fortsette med graffiti, år etter år, skriver Mikael L. Andersen og Anne Krogstad i en artikkel i Tidsskrift for samfunnsforskning.

Bildet kan inneholde: film.
Publisert 27. nov. 2019 11:30

Per Gunnar Røe har bidratt med kapitlet "Planlagte bysamfunn – fra sosiale utopier til markedspragmatisme" i boka Bysamfunn, redigert av Ida Marie Henriksen og Aksel Tjora.

Forsiden på Tidsskrfit for samfunnsforksning
Publisert 27. juni 2019 10:16

Anne Krogstad har tatt for seg svenske og norske riksaviser fra 2009 til 2015 og finner blant annet enn økt aggressivitet i holdningene til den norske kultureliten.

Publisert 4. apr. 2019 14:40

Maren Toft og Magne Flemmen tar et kritisk gjensyn med boka "Klassesamfunnet på hell" fra 1987 og synliggjør kontinuitet og endring i klassestrukturasjon i Norge siden den gang.

Publisert 25. mars 2019 12:52

Anne Krogstad tar for seg bildefremstillinger av tre statsministere og en statsministerkandidat og analyserer i hvilken grad disse politikerne ble opplevd som autentiske av mottakere.