Familiepolitikkens kjønnsforståelser - to spor, fire tiår

I denne artikkelen ser Anne Lise Ellingsæter nærmere på utviklingen av familiepolitikken i Norge de siste fire tiårene. Hvor står vi nå?

Sammendrag

Den nye familiepolitiske kursen som ble staket ut i Norge på 1970-tallet, var et oppbrudd fra industrialismens mannlige forsørgermodell. Verdier og holdninger knyttet til kjønn og familie ble satt i spill og førte til langvarige partipolitiske rivninger om gammel og ny forsørger- og omsorgsmodell. I dag er seiglivede politiske motsetninger mellom venstre- og sentrum/høyre-siden i ferd med å stilne. Det familistiske sporet er svekket, og familiepolitikken konvergerer mot likestillingsmodellen.

Her kan du kjøpe den digitale artikkelen

 

 

 

 

Publisert 10. des. 2018 09:47 - Sist endret 8. jan. 2021 13:24