2018

Publisert 10. des. 2018 09:47

I denne artikkelen ser Anne Lise Ellingsæter nærmere på utviklingen av familiepolitikken i Norge de siste fire tiårene. Hvor står vi nå?

Publisert 30. aug. 2018 14:11

Hvorfor fortsetter det store flertallet å gifte seg, også i Norge, et land der avtradisjonaliseringsprosessene er mest markante? Professor Anne Lise Ellingsæter ser nærmere på giftemålets funksjon i det senmoderne samfunn.

Publisert 28. feb. 2018 09:50

Det som preger Sundt som forsker er den intellektuelle nysgjerrigheten, de lange litterære sveipene, den subjektive dimensjonen og ikke minst innsatsen for å samle best mulig data, skriver Willy Pedersen.